Material Story Lab faciliterer temadag for Samtaler fra fremtiden

Material Story Lab faciliterede d. 4/9 en heldags-temadag for Videngruppen CDO under Inst. for Kommunikation, AAU i arbejdet med projekt Samtaler fra fremtiden.

Sandbox baseret story-konfigurationer blev skabt – og genskabt – af erfaringerne fra et tidligere forløb med studerende, ledere fra erhvervslivet samt forskere og undervisere fra CDO ved hjælp af i sandkasse og story-objects. Som et led i det videre arbejde med projektet arbejdede gruppen på at indkredse det særlige ved Samtaler fra fremtiden som et koncept for anderledes måder at generere samtaler på der imødekommer fremtidens behov…..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Material Story Lab faciliterer temadag for Samtaler fra fremtiden

  1. Lise Billund says:

    Vil gerne takke for en meget interessant og inspirerende dag i selskab med dig og material story lab. Det var overvældende hvor givtigt det viste sig at være at arbejde den vej ind hukommelsen, ind og ud af refleksionerne. Det var for mig en stærk kropslig/sanselig oplevelse at arbejde på denne måde, og jeg blev overrasket over, hvordan netop det kropslige/sanselige arbejde, gav adgang til andre nuancer og andre erfaringslag. Jeg fik simpelthen fat i nye perspektiver på forksningsprojektet og ny mening udfoldede sig! Med afsæt i denne proces vil jeg argumentere for, at vi løbende i arbejdet med forksningsprojektet Samtaler fra fremtiden, vender os mod sandkassearbejdet for indsigt. DBH Lise Billund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *